YÖNETİM

Fakülte Yönetimi
 
                                                                                                        Prof. Dr. Famil ŞAMİLOĞLU
                                                                                                                       Dekan
                                         
                              
                                                  
                           Dr. Öğr. Ü. Mehmet AVCI (Dekan Yardımcısı)        Doç. Dr. Aytekin FIRAT(Dekan Yardımcısı)                                                                                                                                     


                                                                               
                                                                                               Atiye ŞİMŞEK
                                                                                          Fakülte Sekreteri (V.)


 
Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Famil ŞAMİLOĞLU  Başkan

Prof. Dr. Betül ALTUNTAŞ  Üye

Prof. Dr. Soner TASLAK  Üye

Prof. Dr. Erkan POYRAZ  Üye

Doç.Dr. Eymen Gürel  Üye

Doç.Dr. Pınar YÜRÜR  Üye

Doktor Öğretim Üyesi Filiz DAŞKIRAN  Üye

Atiye Şimşek  Raportör

 
Fakülte Kurulu


Prof. Dr. Famil ŞAMİLOĞLU  Başkan  (Dekan)

Prof. Dr. Ali ÇIMAT  Üye  (İktisat Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Saniye Dedeoğlu  Üye (Çal. Eko. ve End. İlş. Bölüm Başkanı V.)

Prof. Dr. Turgay UZUN  Üye  (Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Erkan POYRAZ  Üye (İşletme Bölüm Başkanı)

Doç.Dr. Dr. Füsun ÖZERDEM  Üye (Siy. Bil. ve Ulus. İlş. Bölüm Başkanı)

Doç.Dr. Tuğba UÇMA UYSAL  Üye  (Ulus. Tic. ve Fin. Bölüm Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Berkan HAMDEMİR Üye (Maliye Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Özlem ŞAHİN GÜNGÖR  Üye (Profesör Temsilcisi)

Prof. Dr. Kadir ESER  Üye  (Profesör Temsilcisi)

Prof. Dr. Cem DİŞBUDAK  Üye  (Profesör Temsilcisi)

Doç.Dr. Dr. Hatice Hicret ÖZKOÇ  Üye  (Doçent Temsilcisi)

Doç.Dr. Pınar YÜRÜR  Üye  (Doçent Temsilcisi)

Doktor Öğretim Üyesi Ceray ALDEMİR  Üye (Dr. Öğr. Üyesi Temsilcisi)

Atiye Şimşek  Reportör  (Fakülte Sekreteri V.)
 

Disiplin Kurulu

Prof. Dr. Famil ŞAMİLOĞLU  Başkan

Prof. Dr. Betül ALTUNTAŞ  Üye

Prof. Dr. Soner TASLAK  Üye

Prof. Dr. Erkan POYRAZ  Üye

Doç.Dr. Eymen Gürel  Üye

Doç.Dr. Pınar YÜRÜR  Üye

Doktor Öğretim Üyesi Filiz DAŞKIRAN  Üye

Atiye Şimşek  Raportör