İşletme Bölümü Kitapları
  Prof. Dr. Famil ŞAMİLOĞLU, Doç. Dr. Ayşe Gül YILGÖR, Doç. Dr. Mehmet CİVAN, Doç. Dr. Songül KAİLLİ ACARAVCI, Yrd. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU, Yrd. Doç. Dr. Ali İhsan AKGÜN, Yrd. Doç. Dr., Erol YENER, Yrd. Doç. Dr. Hakan ÇELİKKOL, Yrd. Doç. Dr. Nevzat TETİK, Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN, Yrd. Doç. Dr. Selçuk KENDİRLİ, Yrd. Doç. Dr. Sibel KARĞIN, Yrd. Doç. Dr. Süleyman Gökhan GÜNAY, "Finansal Yönetim", Lisans Yayıncılık, ISBN: 978-605-4350-72-8, 1. Baskı, Ocak 2012.
 
Prof. Dr. Erdoğan GAVCAR, Doç. Dr. Erman COŞKUN, Doç. Dr. Turan PAKSOY, Yrd. Doç. Dr. Ali ELEREN, Yrd. Doç. Dr. Harun SULAK, Yrd. Doç. Dr. Muhsin ÖZDEMİR, Yrd. Doç. Dr. Tevfik AYTEMİZ, Eren ÖZCEYLAN, Rıdvan KESKİN,“ Yöneylem Araştırması” , Lisans Yayıncılık, ISBN978-605-4350-28-5, 2011, İstanbul.
Prof. Dr. Erdoğan GAVCAR, İstatiksel Yöntemler I” , Gazi Kitabevi, ISBN978-975-8895-94-6, 6.Baskı, Ekim 2011.
Prof. Dr. Cengiz YILMAZ, Doç. Dr. Ali ELEREN, Doç. Dr. Ercan BALDEMİR, Doç. Dr. Halil SAVAŞ, Yrd. Doç. Dr. Arzu UZUN, Yrd. Doç. Dr. Bülent BAŞARAN, Yrd. Doç. Dr. Hasan SÖYLER, Yrd. Doç. Dr. Hülya ÇAĞIRAN KENDİRLİ, Yrd. Doç. Dr. Mehmet AYTEKİN, Yrd. Doç. Dr. V. Alpagut YAVUZ, “Üretim Yönetimi”, Lisans Yayıncılık, ISBN978-605-4350-64-3, Eylül 2011, İstanbul.
Doç. Dr. Ercan BALDEMİR, “Matematik I ( İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri için Ticari ve Mali Matematik Uygulamalı) Albi Yayınları, ISBN978-975-97845-0-5,2011, Muğla.
ProfDrAnarkül URDALETOVADoç. Dr. Ahmet ERGÜLEN, Doç. Dr. Cumhur ERDEM, Doç. Dr. Ercan BALDEMİR, Doç. Dr. Selçuk AKÇAY, Yrd. Doç. Dr. Cevat BİLGİN, Yrd. Doç. Dr. Hamdi EMEÇ, Yrd. Doç. Dr. Savaş ERDOĞAN, Yrd. Doç. Dr. Şadiye BAYKARA, Yrd. Doç. Dr. Tuncer ÖZDİL, “Matematiksel İktisat” ,Lisans Yayıncılık.
  Prof. Dr. Mehmet İsmail YAĞCI, Doç. Dr. Abit BULUT, Doç. Dr. Meltem NURTANIŞ VELİOĞLU, Doç. Dr. Reha SAYDAM, Doç. Dr. Sima NART, Yrd. Doç. Dr. Aytekin FIRAT, Yrd. Doç. Dr. Eda ATILGAN İNAN, Yrd. Doç. Dr. Elif KOCAGÖZ, Yrd. Doç. Dr. Mustafa DOĞANER, Yrd. Doç. Dr. Nedim BAYUK, Yrd. Doç. Dr. Olgun KİTAPÇI, Yrd. Doç. Dr. Pınar AYTEKİN, Yrd. Doç. Dr. Yetkin BULUT, Ali Emre AYDIN,  “Pazarlama İlkeleri”,Lisans Yayıncılık, ISBN978-605-4350-50-6, Eylül 2011.
Dr. Emin UZUN, “Sermaye Piyasası Analizi” Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yayınları, 2010, Muğla.
İbrahim BAKIRTAŞ, Harun ÖZTÜRKLER, Canan AY, Berrin YÜKSEL, Mehmet MARANGOZ, Tunçdan  BALTACIOĞLU, Alparslan ÖZMEN, Emel KARAYEL BİLBİL, Seha AKSU, Murat ERDAL, Ayşe ŞAHİN, Mustafa TANYERİ, Mehmet İsmail YAĞCI, Kenan AYDIN, Sinan NARDALI, Mehmet Emin İNAL, Sezer KORKMAZ, Melike DEMİRBAĞ KAPLAN, Funda SAVAŞ GÜN, Gonca TELLİ YAMAMOTO, Gül BAYRAKTAROĞLU, Tamer ARPACI, Ender GÜRGEN, “ Stratejik Küresel Pazarlama” , Eflatun Yayıncılık, ISBN978-605-4160-31-0, Kasım 2009.
  Doç. Dr. Ercan BALDEMİR, Ticari, Mali ve İktisadi Matematik” , Birleşik Matbaacılık, ISBN978-975-97845-1-5, 2009, Muğla.
Dr. Emin UZUN, “ Yatırım Yapılabilirlik Analizleri & Proje Değerlendirme” , Birleşik Matbaacılık, 2009, Muğla.
Mehmet MARANGOZ“ Organik Ürünlerin Pazarlanması Organik Tarım Ürünleri ve Organik ürünler Pazarının Global ve Türkiye Açısından Analizi” , Ekin Basım Yayın Dağıtım,  ISBN978-9944-141-33-8, Ocak 2008.
Doç. Dr. Erkan POYRAZ, “ Açıklamalı Örneklerle Finansal Yönetim” Ekin Yayınevi, ISBN978-9944-141-61-1, Haziran 2008.
Yrd. Doç. Dr. Emin UZUN,  “İşletme Finansmanı ve Finansal Yönetim”, Birleşik Matbaacılık, 2008, Muğla.
Mehmet MARANGOZ, Girişimcilik” , Pozitif Matbaacılık, ISBN978-605-60236-0-6, 2008, Çanakkale.
Yrd. Doç. Dr. Yavuz ÇİFTCİ, “5024 Sayılı Kanun: Enflasyon Düzeltilmesinin Esasları ve Uygulama Örnekleri” , Muğla SMMMO Yayınları, Yayın No 17, Muğla, 2004.
Yrd. Doç. Dr. Erkan POYRAZ, “Risk Sermayesi Finansman Sisteminin Türkiye Konaklama Endüstrisi Açısından Önemi ve Uygulanabilirliği (Bir Model Önerisi)” Gazi Kitabevi, ISBN 975-8640-21-6, 2002.

 

Akademik Personel
İdari Personel
Ekonomi ve Yönetim Araş. Dergisi

Uzaktan Eğitim - MBA
Uzaktan Eğitim - Lisans Tam.
Fotoğraf Albümü
İletişim
Yukarı Çık