İktisat Bölümü Kitapları
Doç. Dr. C. Yenal KESBİÇ, Araş. Gör. Mustafa İNCİ, Öğr. Gör. Abdullah TOPCUOĞLU,“Makro İktisadın Püf Noktaları”, Birleşik Matbaacılık, 2012, İzmir.
Doç. Dr. Ali ÇIMAT, Onur YILDIZ, “Çağdaş İktisadi Düşünceler”, Lisans Yayıncılık, 2012, İstanbul.
Doç. Dr. Saniye DEDEOĞLU, Araş. Gör. Çisel EKİZ GÖKMEN, “Göç ve Sosyal Dışlanma - Türkiye'de Yabancı Göçmen Kadınlar”, Efil Yayınevi, 2011, Ankara.
Prof. Dr. Aslan EREN, “Türkiye Ekonomisi”, Ekin Basın Yayın Dağıtım, Yenilenmiş 4. Baskı, 2011, Bursa.
Prof. Dr. Aslan EREN, Doç. Dr. C. Yenal KESBİÇ, Doç. Dr. Ercan BALDEMİR, Doç. Dr. A. Çiğdem KÖNE, Arş. Gör Mustafa İNCİ, “Muğlada Ekolojik Kirliliğin Gayrimenkul Fiyatları Üzerindeki Etkisinin Araştırılması”, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yayınları,ISBN978-605-4397-13-6, 2011, Muğla.
Doç. Dr. Ali ÇIMAT, Doç. Dr. Erhan GÜMÜŞ, Doç. Dr. Selim BAŞAR, Doç. Dr. Süleyman ULUTÜRK, Doç. Dr. Uğur YILDIRIM, Yrd. Doç. Dr. Ayşe Meral UZUN, Yrd. Doç. Dr. Cem DOĞAN, Yrd. Doç. Dr. H. Yasemin ÖZUĞURLU, Yrd. Doç. Dr. Hakkı M. AY, Yrd. Doç. Dr. Haşim AKÇA,Yrd. Doç. Dr. Mehmet AVCI, Yrd. Doç. Dr. Semih BİLGE, “Kamu Maliyesi”, LisansYayıncılık,1. Baskı, 2011, ISBN978-605-4350-32-2, İstanbul.
Doç. Dr. M. Faysal GÖKALPDoç. Dr. C. Yenal KESBİÇDoç. Dr. Ercan BALDEMİRDoç. Dr. Ozan BAHARArş. Gör Mustafa İNCİ, “Muğla Deniz Turizminde Hizmet Niteliğinin Piyasa Fiyatı Üzerindeki Etkileri”, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yayınları,ISBN978-605-4397-10-5, 2011, Muğla.
Doç. Dr. Abdulkadir KÖKOCAK, Doç. Dr. Nıfset UZAY, Doç. Dr. İbrahim Attila ACAR, Doç. Dr. C. Yenal KESBİÇ, Doç. Dr. Süleyman ULUTÜRK, Doç. Dr. İsmail TUNCER, Doç. Dr. Ekrem KARAYILMAZLAR, Doç. Dr. Selim BAŞAR, Yrd. Doç. Dr. Berna BALCI İZGİ, Yrd. Doç. Dr. Timur TÜRGAY, Yrd. Doç. Dr. Sara ONUR, Yrd. Doç. Dr. Emin BARLAS, Yrd. Doç. Dr. Ömer ŞANLIOĞLU, Cihan YÜKSEL, “Kamu Ekonomisi”, Ekin Basın Yayın Dağıtım, 2011, Bursa. 
Doç. Dr. C. Yenal KESBİÇ, Doç. Dr. Ercan BALDEMİR, Arş. Gör Mustafa İNCİ, “Emlak Piyasasında Talebe Etki Eden Faktörler-Muğla İçin Hedonik Fiyatlandırma Modeli Uygulaması”,Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yayınları,ISBN978-605-4397-12-9, 2011, Muğla.
Doç. Dr. Ali ÇIMAT (Ed.), Doç. Dr. Ramazan ARMAĞAN, “Vergi Hukuku”, LisansYayıncılık, 1. Baskı, 2011, ISBN978-605-4350-52-0, İstanbul.
Doç. Dr. Bahadır AYDIN, Doç. Dr. C. Yenal KESBİÇ, Doç. Dr. Hüseyin M. YÜCEOL, Doç. Dr. İbrahim ÖRNEK, Doç. Dr. Salih ÖZTÜRK, Doç. Dr. Sami TABAN, Doç. Dr. Selim BAŞAR, Doç. Dr. Süleyman ULUTÜRK, Yrd. Doç. Dr. Ali BORA, Yrd. Doç. Dr. Ali SÖZDEMİR, Yrd. Doç. Dr. Lale ALKINOĞLU KARAMIZRAK, Yrd. Doç. Dr. Lamiha GÜN, Yrd. Doç. Dr. Mevlüt KARABIÇAK, Yrd. Doç. Dr. Sara ONUR, “İktisada Giriş”, LisansYayıncılık, 1. Baskı, 2010, ISBN978-605-4350-27-8, İstanbul.
Prof. Dr. Metin KOZAK, Doç. Dr. Ozan BAHAR, “Turizm Ekonomisi”, Detay Yayıncılık, 3. Baskı, ISBN 978-975-8969-67-8, 2010 Ankara.
Yrd. Doç. Dr. Ali ÇIMAT, Yrd. Doç. Dr. Derya YAYMAN, “Hukuki Yönleriyle Türk Bankacılık Sisteminde Mevduat Hesapları ve Kredi Kartları”, Barış Platin Kitabevi, Birinci Baskı, ISBN: 978-9944-137-41-6, 2009, Ankara.
Prof. Dr. Metin KOZAK, Doç. Dr. Ozan BAHAR, “Tourism Economics Concepts and Practices”,Nova Science Publishers, Inc., ISBN-13: 978-1-60456-430-3, ISBN-10: 1-60456-430-X, 2008, New York.
Yrd. Doç. Dr. Semra PURKIS, “Turizm ve Kalkınma Kimlik Arayışları Marmaris Örneği”,Marmaris Ticaret Odası,2008,  Marmaris.
Doç. Dr. Cem Mehmet BAYDURDoç. Dr. Bora SÜSLÜ, Doç. Dr. Bayram COŞKUN, Yrd. Doç. Dr. Sibel CENGİZ, “Bodrum Yarımadasına Yönelik Ulaştırma Politikalarının Pareto Optimalitesi ve Sürdürülebilirlik Açısından İncelenmesi”, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yayınları,ISBN978-975-7207-94-8, 2008, Muğla.
  Doç. Dr. M. Faysal GÖKALPDoç. Dr. C. Yenal KESBİÇ, Doç. Dr. Ercan BALDEMİR, Esat BAKIMLI, “Ekonomik Davranışlar Üzerine Etkili Olan Kurumsal Değerler Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yayınları,ISBN975-7207-82-5, 2007, Muğla.
Yrd. Doç. Dr. Ali ÇIMAT, Dr. Adnan ERDAL, “Bölüşüm Teorisi Çerçevesinde Asgari Gelir Hakkı ve Türkiye'de Uygulanabilirliği”, Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti., ISBN: 978-9944-135-52-8, 2007, Ankara.
Yrd. Doç. Dr. Ali ÇIMAT, Yrd. Doç. Dr. Derya YAYMAN, “Vergi Hukukunda Yer Alan Tüzük ve Yönetmelikler”, Muğla Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ve Karaca Ofset, Yayın No: 24, ISBN 9944-5153-1-0, 2006, Muğla.
Yrd. Doç. Dr. Ali ÇIMAT, Yrd. Doç. Dr. Derya YAYMAN, “Bütün Yönleriyle Ailenin Korunması”, Muğla Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ve Karaca Ofset, Yayın No: 25 ISBN 9944-5153-0-2, 2006, Muğla.
Doç. Dr. M. Faysal GÖKALPDoç. Dr. C. Yenal KESBİÇ, Doç. Dr. Ercan BALDEMİR, Esat BAKIMLI, “Risk Eğilimi ve Yatırım Tercihleri”, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yayınları,ISBN7207-67-5, 2006, Muğla.
Doç. Dr. M. Faysal GÖKALP, Doç. Dr. C. Yenal KESBİÇ, “Uluslararası Rekabet Sürecinde Türkiye”,  Beyaz Yayınları, Eylül 2005, ISBN 975-599-100-X, İstanbul.
Prof. Dr. Metin KOZAK, Doç. Dr. Ozan BAHAR, “Küreselleşme Sürecinde Uluslararası Turizm ve Rekabet Edebilirlik”, Detay Yayıncılık, 1. Baskı, ISBN 975-8969-29-3, Şubat 2005 Ankara.
Prof. Dr. Aslan EREN, Dr. Yaşar SARI, “Yöresel ve Bölgesel Bazda Hazırlanan Web Sitelerinin Turistik Talebe Etkisinin Araştırılması: Bodrum-Marmaris-Fethiye Uygulaması”,  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yayınları, ISBN975-7207-52-7, 2003, Muğla.
Yrd. Doç. Dr. Ali ÇIMAT, Atakan LAÇİNEL, “KOBİ'leri Finansman Sorunlarının Çözümünde Risk Sermayesi”, Vergi Denetmenleri Derneği, 2002, Ankara.
Prof. Dr. Aslan EREN, “Mikro Ekonomi”, Esin OfsetMatbaacılık, 1. Basım, 1998, Muğla.
Yrd. Doç. Dr. Ali ÇIMAT, “Sermaye Piyasası Kurumları, Faaliyetleri ve Vergilendirilmesi”,Lebib Yalkın Yayımları ve Basım İşleri A.Ş., 1998, İstanbul.
Yrd. Doç. Dr. Ali ÇIMAT, “En Son Değişikliklere Göre Açıklamalı Dipnotlu Vergi Hukuku Mevzuatı”, Lebib Yalkın Yayımları ve Basım İşleri A.Ş., 1998, İstanbul.

 

Akademik Personel
İdari Personel
Ekonomi ve Yönetim Araş. Dergisi

Uzaktan Eğitim - MBA
Uzaktan Eğitim - Lisans Tam.
Fotoğraf Albümü
İletişim
Yukarı Çık