Duyurular

SINAVLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Son Güncelleme Tarihi : 14.12.2016 11:18:55

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SINAVLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

 

Fakültemizde yapılan sınavların kurallara uygun ve sağlıklı bir ortamda yürütülebilmesi için tüm öğrencilerin aşağıda belirtilen hususlara uyması gerekmektedir:

 

1- Sınav başlamadan önce bütün öğrenciler (sınavı yapılan dersle ilgili olsun veya olmasın) kitap, defter veya notlarını duvar kenarlarına veya oturulan sıradan uzak bir yere kapalı biçimde bırakmalıdır.

 

2- Sınav kâğıtları dağıtılmaya başlandığından itibaren sınav başlamış sayılır. Bu sırada öğrenciler sınavla ilgili olsun veya olmasın hiçbir şekilde kendi aralarında konuşmamalıdır. Öğrenciler arasında kesinlikle silgi, kalem v.s. alış-verişi yapılmamalıdır. Sınav sırasında herhangi bir sorun yaşayan öğrenciler, sınavın huzurunu bozmayacak bir şekilde sınav gözetmeninden yardım talebinde bulunabilirler.

 

3- Öğrenciler sınav evraklarında ve yoklamada; numara, ad, soyad, imza vb. bilgileri tükenmez kalemle yazmalıdır. Sınav esnasında kalem alış-verişi olmayacağı için her öğrencinin sınav anında yanında tükenmez kalem bulundurması gerekmektedir.

 

4- Bütün öğrenciler sınava girerken öğrenci kimliklerini yanında bulundurmak zorundadır. Kimliğin kaybolması, unutulması vb. durumlarda, öğrenci işleri bürosundan öğrenci belgesi alınmalıdır. Öğrenci kimlikleri, gözetmenlerin uyarısına gerek kalmaksızın sınav boyunca sıranın üzerinde bulunmalıdır.

 

5- Sınav gözetmenleri sınav salonundaki işlemlerden sorumlu ve yetkili kişilerdir. Dolayısıyla, sınavın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için bütün öğrencilerin, sınav gözetmenlerinin uyarı ve talimatlarına uymaları gerekmektedir.

 

6- Öğrenciler sınav saatinden 10 dk. önce sınavın yapılacağı salonda hazır bulunmalıdırlar. Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika hiçbir öğrenci, sınavını tamamlamış olsa da, sınav salonunu terk etmemelidir.

 

7- İlk 15 dakika sonunda sınavdan çıkacak olan öğrenciler sessiz ve sınavın huzurunu bozmayacak bir şekilde binayı terk etmelidir. Sınav devam ederken, koridorlarda kesinlikle öğrenci bulunmamalıdır.

 

8- Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri gereğince, sınavlarda her ne şekilde olursa olsun kopya çeken, kopya çekme girişiminde bulunan ve bu fiilleri işleyenlere yardımcı olan öğrenciler sınav salonundan çıkartılır ve durum bir tutanakla ve belgeleri ile birlikte Dekanlığa bildirilir. Dekanlık ilgili öğrenciler hakkında soruşturma başlatır.

 

9- Sınav sırasında hesap makinesi kullanılabilir. Ancak, alfabetik tuş takımı bulunan hesap makineleri, databank vb. özel elektronik donanımlar kullanılamaz. Hesap makinesinin sınav sırasında ödünç alınması, verilmesi ve değiştirilmesi yasaktır. Öğrenciler sınava gelirken telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı vb. iletişim araçları ile görüntü kaydetmeye yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçları getirmeleri yasaktır.  Buna rağmen yanlarında bu tür cihazları bulunduranlar ve aksine davrananların sınavları geçersiz sayılır ve kopya işlemi yapılır.

 

 

Tüm öğrencilerimize sınav kurallarına uyduğu için teşekkür eder, başarılar dileriz.

 

DEKANLIK 

Akademik Personel
İdari Personel
Ekonomi ve Yönetim Araş. Dergisi

Uzaktan Eğitim - MBA
Uzaktan Eğitim - Lisans Tam.
Fotoğraf Albümü
İletişim
Yukarı Çık