Bilirkişilik Temel Eğitimi Duyurusu (11. Grup Eğitimi)

GENEL BİLGİLER
 1. Adalet Bakanlığı’nın belirlediği “Bilirkişilik Temel ve Alt Uzmanlık Alanları”na uygun uzmanlık alanına sahip ve mevzuat tarafından belirlenen şartları taşıyan meslek mensupları Üniversitemizde yapılacak olan Bilirkişilik Temel Eğitimi’ne katılabilirler.
 2. Başvuru yaparken 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu’nun 10. maddesi ile Bilirkişilik Yönetmeliği’nin 38. maddesindeki şartların taşındığının ve verilen bilgilerin doğru olduğunun taahhüt edilmesi gerekmektedir.
 3. Eğitim günlük altı saatten üç gün teorik bir gün de uygulamalı olmak üzere toplam dört gün sürmektedir. 
 4. Grup halinde başvurular için özel program gün ve saati belirlenebilir. Özel grup taleplerinde başvuru sayısı en az 15 kişi olmalıdır
 5. Eğitimler 23 Kasım 2019 tarihinde başlayacaktır.   Ders programı aşağıda belirtilmiştir.
 6. Bilirkişilik Temel Eğitimi Katılım Belgesi’nin alınmış olması, Bilirkişi Listesine başvuru için aranan şartlardan sadece birini sağlamakta, Bilirkişi Listesine kayıt anlamına gelmemektedir.
 7. Eğitim grupları, asgari 15 kişi ile açılmaktadır ve azami 24 kişiden oluşmaktadır.
 8. Başvuranların sayısı 24 kişiye ulaştığında bu grup için başka başvuru kabul edilmemektedir.
 9. Bilirkişilik Temel Eğitimi ilgili mevzuat doğrultusunda yürütülmektedir.
 10. Eğitimler Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde yapılmaktadır.
 11. Sınıf sayısı ve listesi kesinleştikten sonra, Eğitim Adalet Bakanlığının onayına sunulmakta ve gelen onaydan sonra eğitim başlamaktadır. 
BAŞVURU YÖNTEMİ
 1. Başvuru için “Başvuru Formu”nun doldurulması gerekmektedir. Başvuru Formu için tıklayınız.
 2. Başvurular aşağıda belirtilen banka hesap numaralarına başvuru ücretinin yatırılmasını takiben yapılabilir.
 3. Başvuru Formunun, nüfus cüzdanı/kimlik kartı fotokopisi ve banka dekontunun bilirkisi@mu.edu.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir (Dekontun üzerinde başvuru sahibinin T.C. Kimlik Numarası da bulunmalıdır).
 4. Son başvuru tarihi  19 Kasım 2019’dur (mesai saati sonuna kadar).
BANKA HESAP BİLGİLERİ ve EĞİTİM ÜCRETİ
Eğitim Ücretinin Yatırılacağı Banka Adı: Ziraat Bankası Muğla Şubesi
Alıcı Adı / Hesap Adı: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü
IBAN:  TR 54 0001 0002 01 357 584 42 5004
 EĞİTİM ÜCRETİ: 790,00 TL (KDV Dahil) 
İLETİŞİM BİLGİLERİ: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
                                     (Bilirkişilik Temel Eğitimi Koordinatörü- Prof. Dr. Bayram COŞKUN)
                                    Tel: 0252 211 13 61- 211 56 53                     Fax: 0252 211 13 62                        
BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ DERS PROGRAMI
TARİH/SAAT 23.11.2019
14:00-20:00
24.11.2019
14:00-20:00
25.11.2019
17:00-23:00
26.11.2019
17:00-23:00
KONU Teori: Yargılama Hukukuna İlişkin Temel İlkeler ve İspat Hukukuna İlişkin Temel Kavramlar (150 dk)
Bilirkişinin Nitelikleri ve Ödevleri (150/300 dk)
Teori: Bilirkişinin Nitelikleri ve Ödevleri (150/300 dk)
Bilirkişi İncelemesi (150/250 dk)
Teori: Bilirkişi İncelemesi (100/250 dk)
Rapor Yazım Usul ve Esasları (200 dk)
Uygulama: Örnek Rapor İncelemesi ve UYAP Bilirkişi Portalının Kullanımı (300 dk)
NOTLAR
 1. Bir aday günde en fazla 6 saat eğitim alabilir. Her bir ders saati 50 dakika olup; ders araları 10 dakikadır.
 2. Derslere devam zorunlu olup, derslerin 1/12'sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilir. Sağlıkla ilgili rapor veya diğer engeller devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

Son Güncelleme Tarihi : 20.11.2019 11:47 Okunma Sayısı : 766

Son Duyurular
>