Duyurular

Bilirkişilik Temel Eğitimi Başvurularına İlişkin Duyuru (9. Grup Eğitimi)

Son Güncelleme Tarihi : 26.11.2018 16:11:16

GENEL BİLGİLER

1. Adalet Bakanlığı’nın belirlediği “Bilirkişilik Temel ve Alt Uzmanlık Alanları”na uygun uzmanlık alanına sahip ve mevzuat tarafından belirlenen şartları taşıyan meslek mensupları üniversitemizde yapılacak olan Bilirkişilik Temel Eğitimi’ne katılabilirler.

2. Başvuru yaparken 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu’nun 10. maddesi ile Bilirkişilik Yönetmeliği’nin 38. maddesindeki şartların taşındığının ve verilen bilgilerin doğru olduğunun taahhüt edilmesi gerekmektedir.

3. Eğitim günlük altı saatten üç gün teorik bir gün de uygulamalı olmak üzere toplam dört gün sürmektedir.

4. Grup halinde başvurular için özel program gün ve saati belirlenebilir. Özel grup taleplerinde başvuru sayısı en az 15 kişi olmalıdır

5. Eğitimler 24 Kasım 2018 tarihinde başlayacaktır.   Ders programı aşağıda belirtilmiştir.

6. Bilirkişilik Temel Eğitimi Katılım Belgesi’nin alınmış olması, Bilirkişi Listesine başvuru için aranan şartlardan sadece birini sağlamaktadır. Bilirkişi Listesine kayıt anlamına gelmemektedir.

7. Eğitim grupları, asgari 15 kişi ile açılmaktadır ve azami 24 kişiden oluşmaktadır.

8. Başvuranların sayısı 24 kişiye ulaştığında bu grup için başka başvuru kabul edilmemektedir.

9. Bilirkişilik Temel Eğitimi ilgili mevzuat doğrultusunda yürütülmektedir.

10. Eğitimler Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde yapılmaktadır.

BAŞVURU YÖNTEMİ

1. Başvuru için “Başvuru Formu”nun doldurulması gerekmektedir. Başvuru Formu için tıklayınız.

2. Başvurular aşağıda belirtilen banka hesap numaralarına başvuru ücretinin yatırılmasını takiben yapılabilir.

3. Başvuru Formunun ve banka dekontunun bilirkisi@mu.edu.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir (Dekontun üzerinde başvuru sahibinin T.C. Kimlik Numarası da bulunmalıdır).

4. Son başvuru tarihi  22 Kasım 2018’dir. (mesai saati sonuna kadar)

BANKA HESAP BİLGİLERİ ve EĞİTİM ÜCRETİ

Eğitim Ücretinin Yatırılacağı Banka Adı: Ziraat Bankası Muğla Şubesi

Alıcı Adı / Hesap Adı: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü

IBAN:  TR 54 0001 0002 01 357 584 42 5004

 EĞİTİM ÜCRETİ: 590,00 TL (KDV Dahil) 

İLETİŞİM BİLGİLERİ: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

                                     (Bilirkişilik Temel Eğitimi Koordinatörü- Prof. Dr. Bayram COŞKUN)

                                    Tel: 0252 211 13 61- 211 56 53                   Fax: 0252 211 13 62                        

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ DERS PROGRAMI

TARİH/SAAT

24.11.2018
14:00-20:00

25.11.2018
14:00-20:00

26.11.2018
17:00-23:00

27.11.2018
17:00-23:00

KONU

Teori: Yargılama Hukukuna İlişkin Temel İlkeler ve İspat Hukukuna İlişkin Temel Kavramlar (150 dk)

Bilirkişinin Nitelikleri ve Ödevleri (150/300 dk)

Teori: Bilirkişinin Nitelikleri ve Ödevleri (150/300 dk)

Bilirkişi İncelemesi (150/250 dk)

Teori: Bilirkişi İncelemesi (100/250 dk)

Rapor Yazım Usul ve Esasları (200 dk)

Uygulama: Örnek Rapor İncelemesi ve UYAP Bilirkişi Portalının Kullanımı (300 dk)

NOTLAR

1. Bir aday günde en fazla 6 saat eğitim alabilir. Her bir ders saati 50 dakika olup; ders araları 10 dakikadır.

2. Derslere devam zorunlu olup, derslerin 1/12'sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilir. Sağlıkla ilgili rapor veya diğer engeller devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

Akademik Personel
İdari Personel
Ekonomi ve Yönetim Araş. Dergisi

Uzaktan Eğitim - MBA
Uzaktan Eğitim - Lisans Tam.
Fotoğraf Albümü
İletişim
Yukarı Çık