Dekandan

  

Sevgili Öğrenciler, 

Küresel rekabetin giderek hız kazandığı dünyamızda, daha kaliteli mal ve hizmet üretebilenler ayakta kalırken, diğerleri bu acımasız rekabetin kurbanı olarak yok olmaktadır. Günümüzde, ülkelerin ve firmaların geleceğini yerel dinamikler ve değerlerle belirleyebilmek mümkün olmaktan çıkmıştır. Rekabet, artık hem bireysel hem de ülkesel anlamda eskisinden çok daha belirleyici bir anahtar kavram olmaya başlamıştır. Üretim faaliyetine yeni başlayan firmalar nasıl ki, var olabilmek için kendilerine benzer firmalarla yarışabildikleri ölçüde ayakta kalabilirlerse, bireyler de bu rekabet ortamını kendi lehlerine çevirebildikleri oranda başarılı kabul edilmektedir. 

 
Bu güzel ülkenin insanları olarak, küresel dünyada “biz de varız” diyebilmek için, dünyanın bize sunduğu imkânlardan en üst düzeyde yararlanmanın yollarını bulmamız gerekmektedir. Bunun en başta gelen yolu ise, kendimize yaptığımız yatırımı artırmaktan geçmektedir. Siz değerli arkadaşlarım, geleceğin yöneticileri, iktisatçıları ve işletmecileri olarak kendi ideallerinizi gerçekleştirmeye çalışırken, aynı zamanda ülkemizin de dünya ligindeki sıralamasını daha üst sıralara çıkartacağınızın bilincinde olmalısınız. Bu nedenle Fakültemizin temel amacı, dünyanın hangi ülkesine giderse gitsin, sahip olduğu bilgi birikimini kolaylıkla uygulamaya dönüştürebilecek donanıma sahip mezunlar yetiştirmeye dönük olmalıdır ve olacaktır. Bunun, daha güçlü bir biçimde ülkemizin dünya ile bütünleşmesini, kendi çıkarlarını koruyabilmesini ve kendi halkını barış, refah ve özgürlük içerisinde yaşatabilmesini sağlayacağı açıktır. Bu hedefe uygun biçimde, kendimizi “Fikri hür, vicdanı hür” birer birey haline getirerek, farklılıklarımıza rağmen bir arada yaşamayı başarabilmiş özgür bireyler topluluğu haline gelmemiz de birçok sorunu çözmemiz için yeterli zemini oluşturacaktır.
 
Dünyada yaşanan gelişmeler, daha önce hiç olmadığı kadar hem siyasal hem de iktisadi yönden ülkemizi başat bir role doğru yönlendirmektedir. Bizler de kendimizi, eskiden olduğu gibi, ülkemizin, geleceğin “süper gücü” olacağı dönemlere hazırlamalıyız. Bu doğrultuda, ülkemiz insanlarının sahip olduğu örnek değerleri evrensel değerlerle buluşturmalı, çabalarımızı hem kendimiz hem de halkımızın refah ve mutluğu doğrultusunda yoğunlaştırmalıyız. Bunun gerçekleştirilmesinin en başta gelen yolu, kendimizi geliştirmek, teknoloji ve evrensel bilgiden faydalanmanın yollarını bulmaktan geçmektedir.
 
Tarihsel olarak Avrupa medeniyetinin ayrılmaz bir parçası olan ülkemizin, çağdaşlaşma hedefinin nihai noktası olarak gördüğümüz Avrupa Birliği hedefi doğrultusunda ilerlemesi siz genç arkadaşlarımızın çalışmalarıyla söz konusu olabilecektir. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında Avrupa, Rusya ve Türk Cumhuriyetleri, Ortadoğu ile Uzak Asya arasında güçlü bir köprü haline gelecek olan ülkemizin, bu alanlar arasındaki karmaşık siyasal, iktisadi ve ticari ilişkilerin yönetilebilmesi yükü, bunun üstesinden gelecek biçimde yetişmiş mezunlarımızın omuzlarında olacaktır.
 
 Sevgi ve başarı dileklerimle,
 
 Prof. Dr. Bayram COŞKUN
 
 Dekan 

 

Akademik Personel
İdari Personel
Ekonomi ve Yönetim Araş. Dergisi

Uzaktan Eğitim - MBA
Uzaktan Eğitim - Lisans Tam.
Fotoğraf Albümü
İletişim
Yukarı Çık