ÇEEİ Bölümü Kitapları
Doç. Dr. Saniye DEDEOĞLU, Araş. Gör. Çisel EKİZ GÖKMEN, Göç ve Sosyal Dışlanma - Türkiye'de Yabancı Göçmen Kadınlar”, Efil Yayınevi, 2012, Ankara.
Prof. Dr. Tekin AKGEYİK, Doç. Dr. Deniz KAĞNICIOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Uğur DOLGUN, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ferhat ÖZBEK, Yrd. Doç. Dr. Birgül ÇİFTCİ, Yrd. Doç. Dr. Aytül ÇOLAK, Yrd. Doç. Dr. Derya ERGUN ÖZLER, Yrd. Doç. Dr. Celalettin SERİNKAN, “İnsan Kaynakları Yönetimi”, Ekin Yayınları, Yenilenmiş 2. Baskı, ISNB:978-605-5431-11-2, 2012, Bursa.
  Yrd. Doç. Dr. Birgül ÇİFTCİ, Yrd. Doç. Dr. Uğur DOLGUN, Yrd. Doç. Dr. Deniz KAĞNICIOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Aytül ÇOLAK, Yrd. Doç. Dr. Celalettin SERİNKAN, Yrd. Doç. Dr. Derya ERGUN ÖZLER, “İnsan Kaynakları Yönetimi” , Ekin Yayınları.
Saniye DEDEOĞLUMelda YAMAN ÖZTÜRK, “Kapitalizm, Ataerklik ve Kadın Emeği- Türkiye Örneği” , Sosyal Araştırmalar Vakfı Yayınları, ISBN978-605-89715-9-2, 2010, İstanbul.
Arif GENİŞ, “İşçi Sınıfının Kıyısında Küçük Sanayi İşçileri Üzerinde Bir İnceleme” , Dipnot Yayınları,1. Baskı, ISBN975-9051-15-X, 2006, Ankara.
Yrd. Doç. Dr. Birgül ÇİFTCİ, “Küreselleşme Sürecinde Sendikal Hareket” ,  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yayınları,  Tartışma Tebligat No 2004/04.
Saniye DEDEOĞLU, Turan SUBAŞAT, “Kalkınma ve Küreselleşme” , Bağlam Yayınları, 1.Basım, ISBN975-8803-28-X, Aralık 2004, İstanbul.
Betül ALTINTAŞ, “Mendile, Simite, Boyaya, Çöpe… Ankara Sokaklarında Çalışan Çocuklar”, İletişim Yayınlar, 1. Baskı, ISBN:975-05-0216-8, 2003, İstanbul.
Doç. Dr. Abdurrahman AYHAN, İş Hukuku Dersleri”, 2. Baskı, 1993, Kütahya.
Doç. Dr. Abdurrahman AYHAN, İşsizlik Sigortası Ve Türkiye’de Uygulama Olanağı", 1995, Muğla.

 

Akademik Personel
İdari Personel
Ekonomi ve Yönetim Araş. Dergisi

Uzaktan Eğitim - MBA
Uzaktan Eğitim - Lisans Tam.
Fotoğraf Albümü
İletişim
Yukarı Çık